Van de fossiele brandstoffen is gas verreweg het schoonst. Aardgas is het bekendst, maar daarnaast stoken ook zo’n 57.000 gezinnen in België op propaangas! Alle Zaken op een Rijtje is te gast bij Antargaz: een gekende verdeler van propaan- en butaangas in tanks en flessen, en aardgas!

Klik hier voor meer over Antargaz