De laatste decennia is er een enorme vooruitgang geboekt als we kijken naar het energieproof maken van gebouwen. Zo zijn gebouwen goed voor 40% van de vraag naar energie in Europa en vertegenwoordigen ze 36% van de CO2-uitstoot. Dat kan nog beter, daarvoor verdiepen we ons in circulair bouwen, want dat wordt gezien als de toekomst!

Kijk voor meer informatie op Confederatiebouw.