Gemiddeld leveren 70% van de softwareprojecten niet op wat er verwacht werd, vaak door een foute aanpak. Bij Codesense baseren ze zich op 4 principes om de slaagkans gevoelig te verhogen.

Kijk voor meer informatie op Codensense.