Jaarlijks worden er minder kinderen geadopteerd en wordt er meer ingezet op gezinsbehoud. Nazorg en ervaringsgerichte begeleiding is cruciaal, want het adoptieproces kan zwaar zijn. Nazorghuis probeert hierin een voortrekkersrol te vervullen.

Kijk voor meer informatie op Dorst