België kent zo’n 5.579 dierenartsen. Om het werk voor deze dierartsen zo makkelijk mogelijk te maken kunnen zij terecht bij Boavetsforvets.

Kijk voor meer informatie op Boa vets for vets