De 5 P’s of criteria voor onderzoek in België

De 5 criteria vormen de basis voor het selectieproces binnen ons bedrijfsonderzoek. Per sector (afhankelijk van de grootte ervan) belichten wij een bepaald aantal bedrijven die het neusje van de zalm zijn, kortom de bedrijven die ‘Alle zaken op een rijtje hebben’. Elk gecontacteerd bedrijf ontvangt een omstandige vragenlijst, waarvan de antwoorden de basis vormen om vast te stellen of een bedrijf al dan niet over de geschikte kwalificaties beschikt. De bedrijven worden gecontacteerd op basis van een opvallend USP (Unique Selling Point/Proposition) of op grond van een berichtgeving in een vakblad en/of een kennisgeving vanuit de eigen economische sector.