Veiligheid wordt steeds meer bedreigd, zowel fysiek als online. Denken maar aan de opkomende cybercriminaliteit. Bovendien botsen beschermende maatregelen met steeds strengere privacy reglementeringen. Ondernemers worden onvermijdelijk met deze en andere security issues geconfronteerd.

Klik hier voor meer informatie over G4S Training & Consultancy Services