Totale vervoer via binnenvaart 13%
Verwachte groei in transport tot 2030 68%
Tuinbouw 13%
0
Banen in de sector
0
Zeeschepen in de Belgische havens
0
Binnenschepen in de Belgische havens