De wereld van grondbewerking wordt steeds gecompliceerder. De grote vraag is waar laat je de vervuilde grond. Hoe zorg je dat deze grond opnieuw gebruikt kan worden.

Er zijn steeds strengere milieueisen. Een bedrijf dat al bijna 45 jaar actief is in baggerwerken, waterbouw en bodemsaneringen is Ghent Dredging. Het laatste decennium is de focus meer en meer verlegd naar het totale proces van grondverwerking en alle daarbij komende milieu gerelateerde aspecten. We bezoeken een bedrijf dat komt met innovatieve bodemsaneringswerken en methodes en een eigen grond- en slib verwerkingscentrum heeft.

 

Kijk voor meer informatie op Ghentdredging.