Volwassenenonderwijs krijgt te weinig aandacht, terwijl je met een training of opleiding jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Onlangs zette de Vlaamse overheid een campagne in om volwassenenonderwijs in de kijker te zetten! We bezoeken onderwijsinstellingen GO! CVO Cursa en GO! CVO Antwerpen.

Klik hier voor meer informatie over GO! CVO Antwerpen