Toch hebben we als land nog een hoop te leren. We gaan daarvoor langs bij Imog. Zij zijn de afvalintercommunale in Zuid-West-Vlaanderen en zorgen voor de inzameling en verwerking van ons huishoudelijk en bedrijfsafval. Een enthousiast team garandeert een propere en duurzame streek en draagt als maatschappelijk verantwoorde onderneming bij tot een beter milieu.

Kijk voor meer informatie op  Imog