Conflicten tussen zakelijke relaties of het niet nakomen van afspraken kunnen vaak leiden tot langdurige en kostelijke juridische procedures. Bemiddeling is vaak een betere en effectievere oplossing. We brengen een bezoek aan Ingelbeen-Law.

Klik hier voor meer informatie over Ingelbeen Law