Hernieuwbare energie bestaat uit schone duurzame energie afkomstig van natuurlijke bronnen, zoals zonne-energie, windenergie, waterkracht en geothermische energie. Vandaag zijn we bij een internationaal opererende engineering-, inspectie- en adviesdienstverlener voor bedrijven die willen verduurzamen of hierin investeren!

Kijk voor meer informatie op Pulsar Power