België haalt hun elektriciteit uit verschillende bronnen, hierbij kun je denken aan kerncentrales, windmolens, zonnepanelen, biomassacentrales en hydraulische installaties. Samen produceren zij zo’n 21 000 megawatt aan elektriciteit.

Kijk voor meer informatie op Tack Techniks