De internationale scheepvaartindustrie is verantwoordelijk voor ongeveer 90% van de wereldhandel. De wereldvloot wordt bemand door meer dan een miljoen zeevarenden, wat betekent dat de veiligheid van de schepen van cruciaal belang is. Zowel het aantal schepen, hun lengtes als de snelheden waarmee de schepen varen, zijn de laatste decennia enorm toegenomen, wat het risico op ongevallen en complicaties vergroot. Een jong, Antwerps bedrijf biedt hiervoor de oplossing met een innovatief veiligheidssysteem.

Kijk voor meer informatie op Westray