De wereldgezondheidszorg predikt al jaren dat geïntegreerde en persoonsgerichte zorg de onvermijdelijke toekomst is. De weg ernaartoe blijft echter vol obstakels te liggen. De consultants van WhoCares? zijn hard bezig om deze inhaalslag te maken.

Kijk voor meer informatie op WhoCares?.